www.vertiqaal.nl    2020
 
 

Begeleiding/ondersteuning

VertIQaal biedt vanuit de wet maatschappelijke ondersteuning begeleiding aan volwassenen en jongvolwassenen waar (een vermoeden van) hoogbegaafdheid speelt. Door uitgebreide ervaring is daarnaast bestaande problematiek geen probleem. Diagnoses als ASS, depressie, borderline, eetstoornissen en ADHD kunnen hand in hand gaan met hoogbegaafdheid. Door juist ook op de hoogbegaafdheid in te zetten kan de last die de cliënt ervaart van diens andere diagnoses soms worden verlicht. 

VertIQaal heeft onder meer ervaring met zelfbeschadiging, suïcidaliteit, genderdysforie en verslaving.

Vanuit de jeugdwet biedt VertIQaal ondersteuning aan hoogbegaafde kinderen en jongeren en hun ouders. Hierbij wordt aangesloten waar het nodig is en wordt waar mogelijk breed systemisch gewerkt; met oog voor kind, gezin, school en overige betrokkenen.

Sinds december 2021 is VertIQaal officieel gecontracteerd aanbieder voor de gemeenten Enschede, Hengelo, Oldenzaal, Borne, Haaksbergen en Losser.